شرایط اقساط سایت نابغه‌ها

برای استفاده از اقساط سایت آموزشی نابغه ها، حتماً باید ویدیو زیر را دانلود و با دقت مشاهده کرده و با تمام قوانین و شرایط ذکر شده، موافقت فرمایید. لطفاً بدون دیدن این ویدیو، درخواست اقساط نفرمایید.

شرایط اقساط نابغه ها

توضیحات متن پایین، داخل ویدیو می‌باشد.

اینجانب  { نام و نام خانوادگی } در تاریخ { 1 / 1 / 1400 }، شرایط و قوانین اقساط و همچنین شرایط و قوانین استفاده از پکیج های سایت آموزشی نابغه ها را با دقت مطالعه کرده و میپذیرم و با آگاهی کامل از تمام قوانین، میخواهم از اقساط استفاده کنم.