صدای هارد دیسک را دست کم نگیرید، شاید در حال مخابره اطلاعات محرمانه شما باشد!

مطمئن ترین راه برای در امان ماندن از گزند نفوذگران، متصل نکردن کامپیوتر به شبکه اینترنت است. معمولاً این کار تنها در مورد کامپیوترهای حساس […]

ادامه مطلب »
1 2 3 14